Sau đợt dịch lần thứ 4 bùng phát trở lại, Việt Nam đã có những điều chỉnh chiến lược phòng chống dịch Covid-19 phù hợp với tình hình kinh tế xã hội nhằm vừa đảm bảo an sinh xã hội vừa phục hồi phát triển kinh tế. Ngay khi dịch bệnh được kiểm soát, UNBND thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị 22/CT- UBND về việc điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố. Trong tình hình mới, các biện pháp áp dụng từ 6:00 ngày 21 tháng 9 năm 2021. Theo đó, kế hoạch “zero covid-19” đã được thay thế bằng kế hoạch thích ứng an toàn trong phòng chống dịch covid-19 và phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Cơ quan chức năng đều đưa ra những hướng dẫn cụ thể cho từng lĩnh vực, từng ngành nghề kinh doanh. Công ty TNHH Khu du lịch Vịnh Thiên Đường (sau đây được gọi là Công ty ALMA) đảm bảo tuân thủ kế hoạch thích ứng an toàn trong tình hình mới nhằm hướng đến sự phục hồi bền vững

Chỉ thị số 22/CT-UBND của thành phố Hà Nội được ban hành nhằm mục tiêu điều chỉnh các giải pháp thích ứng an toàn với diễn biến dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội và phục hồi phát triển sản xuất, kinh doanh dịch vụ. Theo đó, các cơ quan, công sở, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc theo nguyên tắc 50/50 (50% tại trụ sở và 50% sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà); đảm bảo tuân thủ nguyên tắc thực hiện nghiêm 5K, “an toàn mới sản xuất, sản xuất phải an toàn với phòng dịch”.

Văn phòng của Công ty ALMA tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh lần lượt được mở cửa hoạt động trở lại tuân thủ kế hoạch thích ứng an toàn trong tình hình mới. Đối với quy định về việc thực hiện khai báo y tế thường xuyên, cài đặt và quét mã QR code, Công ty đã bố trí các điểm cài đạt và quét mã QR code tại văn phòng cũng như khu vực tiếp khách hàng. Việc bố trí và hướng dẫn quyết mã QR code đã giúp khách hàng quan tâm và tìm hiểu về sở hữu kỳ nghỉ ALMA thuận tiện trong việc khai báo y tế đầy đủ, chính xác theo đúng quy định phòng, chống dịch bệnh Covid.

alma

Công ty ALMA tuân thủ và áp dụng nguyên tắc 5K hàng ngày tại các văn phòng

Bên cạnh mã QR code dành cho việc khai báo, khẩu hiệu 5K đã được tuyên truyền cho toàn thể nhân viên làm việc tại văn phòng được bố trí ở những khu vực thuận tiện như bảng chấm công, quầy lễ tân cũng như kênh thông tin nội bộ Công ty. 100% nhân sự làm việc trực tiếp tại văn phòng đảm bảo tuân thủ nguyên tắc 5K. Hơn 80% nhân sự làm việc tại các văn phòng mở cửa hoạt động trở lại tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã được tiêm phòng vắc xin.

alma 2

Người tiêm đủ 02 mũi vắc xin được cấp thẻ xanh Covid-19

Công ty ALMA tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đều bố trí đầu mối nhân sự phụ trách công tác phòng chống dịch. Thiết lập đầu mối nhằm đảm bảo việc kết nối thông tin với nhân sự trong công ty cũng như đầu mối y tế của chính quyền địa phương đảm bảo phản ứng nhanh khi xảy ra các tình huống y tế phát sinh (nếu có). Văn phòng Công ty ALMA tại Hồ Chí Minh đang được Sở Y tế thành phố ghi nhận trên hệ thống là doanh nghiệp xanh.

Vì một sự phát triển bền vững, ổn định hậu covid-19 là mục tiêu và mong mỏi không chỉ của riêng khối doanh nghiệp mà còn là mục tiêu của toàn xã hội. Công ty ALMA đảm bảo tuân thủ nguyên tắc theo kế hoạch thích ứng an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi phát triển kinh tế xã hội góp phần từng bước trở lại trạng thái bình thường mới.